gatreachien

Profile index

239 profile views [ stats ]

last online: May 26, 2017

registered May 18, 2017

Contacting gatreachien
Send message Forward
Add to friends Favorites
Add to group Block user
About gatreachien
Trại gà Tiền Giang chuyên gia cung ứng gà dữ. Gà peru trong trai trại gà chắc chắn có xuất xứ tốt gà peru luôn luôn làm chủ vô cùng nhiều , những loại phổ quát của VIP tới chú gà vài . Nhiều các loại bằng gà peru lai tạo Mỹ , chú gà lai gống peru…

xem thêm tại: Gà tre anh chiến
Post your comment
Expand